ទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជននៃគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD និងអង្គការដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD ។ គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ ចូលប្រើប្រាស់ និងស្វែងរកនៅលើគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD គឺថាអតិថិជនបានទទួលយក និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះហើយ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយខាងក្រោម សូមកុំចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជន និង SAMY FOOD ហើយត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់គេហទំព័រ SAMY FOOD ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន សូមអានដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

SAMY FOOD រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។ អតិថិជនអាចមើលកំណែដែលបានអាប់ដេតបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយចុចលើ “លក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រ” ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ SAMY FOOD ។ កំណែដែលបានអាប់ដេតនេះនឹងជំនួសកំណែចាស់ទាំងអស់។ ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើប្រាស់គេហទំព័រ SAMY FOOD បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះលេចឡើង វាមានន័យថាអតិថិជនបានយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។

គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន

ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD នោះ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនៃគណនីដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ រក្សាលេខសម្ងាត់ និងរឹតបន្តឹងការចូលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អតិថិជន ហើយអតិថិជនយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ សកម្មភាពដែលធ្វើឡើងក្រោមគណនី ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អតិថិជន។

ការយល់ព្រមពីអតិថិជន

នៅពេលចូលប្រើ ឬចូលគេហទំព័រនេះ មានន័យថា អតិថិជនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនេះ (លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម) និងលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយរបស់ Sam ពីតម្លៃនៃតារាងតម្លៃអាហារ។

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយខាងក្រោម សូមកុំចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD។

គេហទំព័រ SAMY FOOD

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ SAMY FOOD រួមទាំងអ្នកចែកចាយខ្លឹមសារវីដេអូ ព័ត៌មាន និងសេវាកម្មគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ គេហទំព័រនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ SAMY FOOD ។ SAMY FOOD មិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារ គោលការណ៍ឯកជនភាព ឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រភាគីទីបីឡើយ។ លើសពីនេះ SAMY FOOD នឹងមិនអាចត្រួតពិនិត្យ ឬកែសម្រួលខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីបានទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឱ្យអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រភាគីទីបីដែលអ្នកចូលមើល។

ចូលមើលគេហទំព័រ

  1. SAMY FOOD អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រដូចដែលបានប្រកាសក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម រួមមានៈ (i) ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ (ii) អតិថិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចម្លង ឬផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយនៃគេហទំព័រនេះទៅកាន់អន្តរការី ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនទៅកាន់ SAMY FOOD ។ (iii) អតិថិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះទេ។ (iv) អតិថិជនត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម
  2. ដើម្បីចូលប្រើមុខងារគេហទំព័រមួយចំនួន អតិថិជនត្រូវតែបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើគណនីរបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់គណនីនោះទេ។ នៅពេលបង្កើតគណនី អតិថិជនត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ ហើយអតិថិជនត្រូវតែរក្សាពាក្យសម្ងាត់គណនីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ អតិថិជនត្រូវតែជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅ SAMY FOOD ប្រសិនបើមានការរំលោភលើសុវត្ថិភាព ឬការប្រើប្រាស់គណនីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់គណនី។ ទោះបីជា SAMY FOOD មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អតិថិជនដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយ ក៏អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬបាត់បង់របស់ SAMY FOOD ដែលត្រជាក់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់។
  3. អតិថិជនយល់ព្រមមិនប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិណាមួយ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះមនុស្សយន្ត អ្នកស៊ើបការណ៍ជាដើម ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងផ្ញើព័ត៌មានសំណើច្រើនជាងមួយទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់ SAMY FOOD ដោយមនុស្សច្រើនជាងម្នាក់។ ជាធម្មតាអាចធ្វើទៅបានដោយ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធម្មតាសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ទោះបីជាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដោយ SAMY FOOD ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យប្រតិបត្តិករនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកសាធារណៈក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើចារកម្មដើម្បីចម្លងព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្កើតលិបិក្រមស្វែងរកដ៏មានតម្លៃសាធារណៈតម្លៃនៃព័ត៌មាននេះ ប៉ុន្តែមិនត្រូវរក្សាទុក ឬរក្សាទុកសម្ភារៈនោះទេ។ SAMY FOOD រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកឯកសារទាំងនេះ លើកលែងតែក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស។ អតិថិជនយល់ព្រមមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីគេហទំព័រ រួមទាំងឈ្មោះគណនី ហើយក៏មិនប្រើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយ។ អតិថិជនយល់ព្រមមិនស្នើសុំ សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានចុះឈ្មោះ។

ចុះឈ្មោះព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើ

  1. គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD អនុញ្ញាតឱ្យចុះឈ្មោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អតិថិជនគួរតែយល់ថា ថាតើព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះបែបនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឬអត់នោះ SAMY FOOD មិនធានាថាការចុះឈ្មោះណាមួយនឹងក្លាយជាការសម្ងាត់នោះទេ។ អតិថិជនយល់ព្រមថា SAMY FOOD អាចបោះពុម្ពឈ្មោះ និងព័ត៌មានចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជននៅលើគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD ឬនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។
  2. អតិថិជននឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចុះឈ្មោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានចូល អតិថិជនទទួលស្គាល់ និងអនុវត្តចំពោះ៖ (i) ជាម្ចាស់ ឬទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ ការយល់ព្រម និងអនុញ្ញាតឱ្យ SAMY FOOD ប្រើប្រាស់ប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងប៉ាតង់ទាំងអស់។ ពាណិជ្ជសញ្ញា កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជី និងសិទ្ធិផ្តាច់មុខផ្សេងទៀតទាំងអស់ នៅក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងអស់ និង (ii) ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ បង្កាន់ដៃ និងការយល់ព្រមរបស់អតិថិជននីមួយៗ ពត៌មានចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះអាចប្រើឈ្មោះ ឬរូបរាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ហើយការចុះឈ្មោះទាំងនេះក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ SAMY FOOD ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ SAMY FOOD អាចប្រើប្រាស់ការចុះឈ្មោះព័ត៌មានទាំងនេះដោយសេរី។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ អតិថិជនអាចរក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបុគ្គលនៅក្នុងការចុះបញ្ជីព័ត៌មានផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលចុះឈ្មោះព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD អតិថិជនបានយល់ព្រមឱ្យ SAMY FOOD ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះហើយ SAMY FOOD មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ & បណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។

ការបដិសេធនៃការធានា

អតិថិជនយល់ព្រមថានៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD អតិថិជននឹងទទួលយកហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកើតមាន។ បុគ្គលិករបស់ SAMY FOOD បដិសេធការធានាទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ SAMY FOOD របស់អតិថិជន។ SAMY FOOD មិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពពេញលេញនៃខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD ហើយយើងមិនមានសិទ្ធិ ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយឡើយ កំហុស និងការខកខាន ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវ។ (ii) ការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង (iii) ការចូលប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដើម្បីទាញយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងមាននៅក្នុងវា (iv) រំខាន ឬបញ្ឈប់ការបញ្ជូន ព័ត៌មានទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង (v) កំហុស មេរោគ ឬផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដោយភាគីទីបី និង (vi) កំហុស ឬការខកខានក្នុងខ្លឹមសារ ឬការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះ។ អ៊ីមែល ការបញ្ជូន ឬអ្វីផ្សេងទៀតពីគេហទំព័រ SAMY FOOD ។ SAMY FOOD នឹងមិនធានា និងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផល សេវាកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់ភាគីទីបីណាមួយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD ហើយ SAMY FOOD មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចំពោះអតិថិជនជាមួយភាគីទីបីដែលផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្ម។ នៅពេលទិញផលិតផល និងសេវាកម្មតាមរយៈអន្តរការី វាជាការល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីសម្រេចថាអ្វីដែលសមហេតុផល។

ដែនកំណត់លើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

បុគ្គលិក និងនិយោជិត SAMY FOOD មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជនក្នុងករណីណាក៏ដោយ រួមទាំងដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ឧប្បត្តិហេតុ ពិសេស ការខូចខាតដោយចេតនា ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។ តើអ្វីជាលទ្ធផលនៃកត្តាខាងក្រោមរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖ (i) ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវ , (ii) ការរងរបួសធម្មជាតិ ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង (iii) ចូលប្រើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដោយខុសច្បាប់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងរក្សាទុកនៅទីនោះ (iv) រំខាន ឬបញ្ឈប់ការបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង , (v) កំហុស មេរោគ ឬដូចដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដោយភាគីទីបី និង (vi) កំហុស ឬការខកខានក្នុងខ្លឹមសារ ឬការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ការបង្ហោះ អ៊ីមែល ការបញ្ជូន ឬផ្សេងទៀតពី គេហទំព័រ SAMY FOOD ផ្អែកលើការធានា កិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម n ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចកើតមានទាំងនេះឡើយ។ ដែនកំណត់ខាងលើនៃការទទួលខុសត្រូវនឹងអនុវត្តចំពោះវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។
អតិថិជនគួរតែយល់ដឹងថា SAMY FOOD នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចុះឈ្មោះព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ ឬការបរិហារកេរ្តិ៍ ការវាយប្រហារ ការណែនាំខុសច្បាប់របស់ភាគីទីបី ឬហានិភ័យផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ ហើយហានិភ័យនៃការខូចខាតផ្សេងទៀតចំពោះអតិថិជន។

សំណង

អតិថិជនយល់ព្រមការពារ ទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ SAMY FOOD ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ បុគ្គលិក និយោជិតរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការទាមទារ ការខូចខាត ការបាត់បង់ កាតព្វកិច្ច ការចំណាយ ឬបំណុល (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃសេវាសារការី) ដែលកើតឡើងដោយសារ៖ (i) អតិថិជនចូលប្រើប្រាស់ & ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ SAMY FOOD, (ii) អតិថិជនបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ (( iii) អតិថិជនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន (iv) ណាមួយ ការទាមទារពីការចុះឈ្មោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបណ្តាលឱ្យខូចខាតដល់ភាគីទីបី។ ទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់សំណងនឹងអនុវត្តពេញមួយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ SAMY FOOD

គេហទំព័រនេះមានពាណិជ្ជសញ្ញាដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដែលជាកម្មសិទ្ធិ និងប្រើប្រាស់ដោយ SAMY FOOD។ ពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់គុណភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម SAMY FOOD ។ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានការពារពីការបន្តពូជ និងការរំខាននៅក្រោមច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ហើយមិនអាចផលិតឡើងវិញតាមវិធីណាក៏ដោយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន។ ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ SAMY FOOD ។ អត្ថបទ រូបភាព រូបភាព និងកូដ html ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ប្រហែលជាមិនត្រូវបានចម្លង ចែកចាយ បង្ហាញ ផលិតឡើងវិញ ឬបញ្ជូនតាមទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឡើយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន។ version of SAMY FOOD ។ គេហទំព័រ SAMY FOOD អាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនទាក់ទងនឹង SAMY FOOD ។ តំណភ្ជាប់មិនត្រូវបានផ្តល់ជាសេវាកម្មដល់អតិថិជន និងមិនត្រូវបានឧបត្ថម្ភ ឬភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រ SAMY FOOD ទេ។ SAMY FOOD នឹងមិនពិនិត្យមើលគេហទំព័រណាដែលតំណភ្ជាប់ទាំងនេះបានមកពី ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតឡើយ។ ការចូលប្រើការតភ្ជាប់ទាំងនេះគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។ SAMY FOOD មិនធ្វើតំណាង ឬការធានាទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ ភាពពេញលេញ ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃតំណភ្ជាប់ទាំងនេះ ឬគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

SAMY FOOD រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជនក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ SAMY FOOD ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែមានន័យថាអតិថិជនបានយល់ព្រម និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែទាំងនេះ។