ម្សៅឈីសបុរាណ

គីមឈីប្រពៃណីកូរ៉េ

kim-chi-me-ly

ស្នូលសាច់គោអូស្ត្រាលីពិសេស

bắp bò nướng

ហាងអនឡាញនៅវៀតណាម

ការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន។