NPP Mì Cay Ha-Se-Yo Quy cách đóng gói:  Mì Ha-Se-Yo 1 gói 90 gram. 90 gói 1 Thùng. Sốt gia vị mì cay 7 cấp độ: 1 gói 50 gram.